Dentaliabloggen

Du er her: Forside -> - - > Erstatt manglende tenner med implantat


Tilbake til bloggen

Erstatt manglende tenner med implantat

27.06.2022

Tannimplantat - et naturlig utseende, med optimal funksjon.

Noen ganger er tenner så ødelagt av skade eller sykdom at de må fjernes. Mange ønsker da å få satt inn en ny tann, og en fin måte å erstatte tapte tenner er med tannimplantat. Implantater kan settes inn både der det mangler enkelttenner eller som en bro i områder med flere manglede tenner. Mangler du svært mange eller alle tenner kan også implantater brukes som feste for proteser.

Implantatene består av to deler, som settes inn på to forskjellige tidspunkter:

  • Implantatskruen. Denne skal fungere som tannroten, og består av en titanlegering. Titan er svært lite allergifremmende og er det vi kaller biokompatibelt. Implantatet opereres inn i kjevebenet, og dette gjøres av en oralkirurg.
  • En porselenskrone (evt. bro/protese) som monteres til implantatet når det har grodd fast og stabilisert seg i kjeven. Etter 3-4 måneder gjøres en distanseoperasjon og avtrykk for fremstilling til krone. I tilfeller der implantatet skal være foran i munnen lages det en midlertidig løsning i denne venteperioden slik at man slipper å gå uten fortann. Implantatkronen/toppkonstruksjonen lages av tannlege med spesialkompetanse, i samarbeid med tanntekniker.

Den store fordelen med implantater er at man ikke trenger nabotenner å feste til, slik at et implantat kan erstatte tenner som ikke har tann bak seg og i de tilfeller det er nabotenner slipper man å slipe på disse for å lage feste (som ved en konvensjonell tannbro).

Kjeveben som står uten tann vil kunne svinne, og noen ganger kan kjevebenet bli for tynt eller lavt til å sette inn implantat. Da vil det i en del tilfeller være ting vi kan gjøre for å bygge litt ben i området og muliggjøre implantatbehandling allikevel. Noen har visse risikofaktorer, helsetilstander eller sykdommer i munnhulen som tilsier at man skal unngå kirurgi eller implantater. Røyking er et eksempel på en slik risikofaktor i forbindelse med implantatinnsetting. Da finnes det andre måter å erstatte tapte tenner på. Alt dette vil vurderes nøye på en konsultasjon hos oss, og på Dentalia har vi både tannlege med spesialkompetanse i implantatprotetikk og oralkirurg.

Det er viktig å være klar over at et implantat krever minst like mye omsorg og oppfølging som vanlige tenner. Nøye renhold og jevnlig oppfølging hos tannlege eller tannpleier er helt nødvendig for å holde både implantat og tannkjøttet rundt friskt og funksjonelt.



Tilbake