Dentaliabloggen

Du er her: Forside -> - - > Hva er smerte?


Tilbake til bloggen

Hva er smerte?

03.09.2019

Smerte knyttes ofte opp mot frykt og angst, og resulterer ofte i at man utsetter eller vegrer seg for behandling. Dette kan behandles.

Smerte er en del av livet og noe vi alle tilegner oss et forhold til. Selv om vi blir utsatt for nøyaktig samme hendelse, er vår opplevelse av smerte ulik fra person til person, for opplevelsen av smerte kan være biologisk-, sosialt- eller psykologisk betinget. De fleste av oss kjenner igjen smerte ved samlivsbrudd, skader, sykdom eller kjærlighetssorg.

Ettersom opplevelsen av smerte er noe vi helst vil unngå, blir den ofte assosiert med angst, frykt eller en intuitiv unngåelse og vegring. Denne opplevelsen er ren subjektiv, vi tolker impulser og reagerer ulikt.

Bakgrunnen for hvordan vi reagerer kommer ofte fra miljø, arv, læring, vår referansegruppe og de omgivelsene vi henter informasjon fra. Resultatet av vår atferd henger sammen med måten vi tenker på, hvordan vi føler, tolkningen av impulser og hvordan vi bearbeider emosjoner. De tre komponentene - tanke, følelse og atferd - påvirker hverandre.

 

Endre tankesett gjennom atferdsterapi

Et ønske om å endre egne rutiner og vaner til det bedre er noe flere av oss kan kjenne seg igjen i. Det finnes ulike atferdsteknikker vi kan ta i bruk for å endre tankesett, eller følelser knyttet til tankene. For eksempel ved å påvirke tankesettet til en person som sliter med depresjon, og jobbe mot depresjonen, vil det endre følelsene knyttet til tankene.

Dette er et eksempel på hvordan vi kan jobbe med atferdsteknikker, og som kalles Cognitive behavioural therapy (CTB).

CTB er en terapiform som bygger på forholdet mellom tanker, følelser og atferd, og kalles også for kognitiv atferdsterapi, eller kognitivterapi. Gjennom denne terapiformen har vi kunnet hjelpe våre pasienter med alt fra angst, depresjon, frykt, nedstemthet, odontofobi, bekymringer, sosial angst, smerte, sorgprosesser og mer.

 

Ringvirkninger

Vi behandlere opplever ofte at slike psykiske utfordringer leder til en rekke fysiske plager blant våre pasienter, som muskelspenninger, hodepine, skulder- og nakkeplager, tanngnissing og kjeveleddsbesvær.

Les også: Kjeveplager? Få hjelp ved nytt medisinsk senter.

Disse fysiske utfordringene medvirker ofte til nedsatt livskvalitet, som igjen kan føre til ringvirkninger som stress, søvnmangel og nedsatt konsentrasjonsevne og arbeidskapasitet. Samtidig kan det føre til mental ustabilitet og redusert sosial omgang.

Vi ser at ringvirkningene er mange ved uforløst smerte, enten den har sin referanse i fysiske, sosiale eller psykiske plager.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hvordan bryte den onde sirkelen?

Mange assosierer tannbehandling med smerte og velger av den grunn bort tannbehandling i frykt for smerte. Unngåelse av tannhelsekontroll eller angst for tannbehandling utgjør høy risiko for dårlig tannhelse og redusert selvfølelse.

Angivelig 5-10 % av befolkningen i alle aldersgrupper lider av tannbehandlingsangst. I noen tilfeller så ille at de unngår å oppsøke tannlegen. De går rundt med store smerter, og inntar større mengder beroligende og smertestillende medikamenter. Dette er skadelig for mer enn tannhelsen.

Dette er en velkjent menneskelig mekanisme, der vi utsetter eller innlærer oss et avledningsmønster, og ikke vedkjenner oss sannheten. Gjennom denne unnlatelsen av en situasjon, og opplevelsen av manglende mestring av egenomsorg, fører det oss inn i en følelse av skyld, mindreverdighet og skam. Slike situasjoner ser vi ofte blant pasienter som har tannlegeskrekk og et felles kjennetegn blant disse er at deres situasjon går i en negativ syklus, eller en ond sirkel.

Les også:
Tannlegeskrekk?

Gjennom CTB og andre terapiformer kan man bryte den onde sirkelen, noe flere av våre pasienter har vært gjennom og mestret. Deres frykt for behandling hos tannlegen er over, og timene hos oss blir enklere og føles bedre. Denne gruppen pasienter behandler vi ofte under narkose, lystgass eller premedisinering.
Deres endrede atferd, gjennom et mer konstruktivt tankesett og bedre selvfølelse, resulterer nå i positive ringvirkninger.


Vi hjelper deg på veien

Våre behandlere ved Nydalen Medisinske Senter (i samme lokalet som Dentalia) møter hver dag på pasienter med ulike utfordringer i livet. Omsorgssvikt, overgrep, voldtekt og mishandling er noen av tilfellene. Ved disse tilfellene er det ikke tilstrekkelig å kun behandle tannhelsen, for tennene er kun et bilde på årsakene til den egentlige historien om hvorfor det ble sånn.

Carl-Henrik Gullaksen, DDS, MSc.

Hos oss ved Nydalen Medisinske Senter har vi et tverrfaglig samarbeid med leger, psykologer, tannleger og kiropraktor, noe som gjør det lettere for oss å hjelpe våre pasienter. Vi har flere års erfaring med ulike typer av behandling og har forståelse for at det er vanskelig å snakke om egen svakhet og sårbarhet, feil, skyld og skam. Her blir du møtt med forståelse og respekt.

Vi vet hvor viktig det er å bli møtt med forståelse, for det kroppslige ubehag angsten fører til er helt grunnleggende for å kunne mestre smerte. Opplevelsen av trygghet til omgivelsene og tillit til hjelpepersonell er avgjørende for å nå fram til åpenhet og en sann fortrolighet.

Og vi er her for å hjelpe!

Trenger du hjelp til å takle smerter eller tannbehandling? Ta kontakt, så tar vi en fortrolig prat om det.


Tilbake