Dentaliabloggen

Du er her: Forside -> - - > Hva er traumer og hvordan oppleves de?


Tilbake til bloggen

Hva er traumer og hvordan oppleves de?

17.01.2020

Traumer kan være vanskelig å håndtere på egenhånd. Se hvordan vi kan hjelpe med behandling.

Gjennom livet kan vi bli utsatt for overveldende hendelser som i mer eller mindre grad forstyrrer vår livskvalitet. Det kan være helt hverdagslige hendelser som etter hvert utvikler seg til å bli en for stor påkjenning. Det kan kjennes kritisk og være så belastende at det gir oss psykiske plager og traumer.

Ordet traume kommer fra gresk og betyr åpent sår, eller skade. Traume er skaden den vonde hendelsen har påført, ikke selve hendelsen. Hos noen skaper disse hendelsene en situasjon som blir for krevende å håndtere på egenhånd. Typiske symptomer er en opplevelse av å ha mindre energi, generell nedstemthet, engstelse, dårlig søvn og vansker med nære relasjoner.


Traumer med ulik opprinnelse

Forekomsten av traumelidelse kan komme av flere hendelser. Det kan komme av en hendelse på jobben, en belastende livshendelse, det være seg samlivsbrudd, dødsfall i familien, krig i hjemlandet osv.

Disse traumehendelsene fremkaller sterkt ubehag, angst og unnvikelse hos de fleste. Unnvikelsen i form av at man unngår, så godt man kan, å tenke på hendelsen. Du kan også stadig oppleve intense tilbakeblikk fra hendelsen, og mareritt om natten som forstyrrer søvnen din. Følelsen av at du må være på vakt, er mer skvetten, anspent og urolig er også svært vanlig.

 

To former for traume

Vi skiller mellom to former for traume - Type I og Type II.

Type I kan være traumatisering som følge av en skremmende enkeltstående hendelse, for eksempel ran, overgrep, en alvorlig skade eller en ulykke. Svært vanlige tegn og symptomer på traumelidelse kan være påtrengte tanker om hendelsen, unngåelse, desperasjon og angst.

Type I kan også gjelde relasjoner der man har blitt utsatt for fysisk misbruk fra omsorgsgivere i oppveksten, eller overgrep over en lengre periode.

Komplekse traumer, også kjent som traume Type II, har et bredere spekter av symptomer enn Type I. I tillegg til PTSD-symptomer (Posttraumatisk stresslidelse) har vi også relasjonsvansker. Det vil si gjentakende vansker knyttet til å forholde seg til andre mennesker. Dette fører til at romantiske forhold, sosial omgang eller vennskapelig forhold kan være krevende å håndtere for enkelte.

Vansker med regulering av følelser, problemer med selvfølelsen og en negativ relasjon til egen kropp, somatiske plager og smerter er blant symptomene som kommer av komplekse traumer.


Les også:
Hva er smerte?

 

Hvordan kan traumer behandles?

Det finnes effektive og evidensbaserte behandlinger for traumelidelser. Blant de mest anerkjente metoder er TF-CBT (Traumefokusert Kognitiv Atferdsterapi). Denne metoden utforsker tanker, følelser og atferd pasienten har utviklet etter å ha blitt utsatt for en potensiell traumatiserende hendelse. Terapien utfordrer også pasienten til å jobbe med deres katastrofetanker, noe som i stor grad dreier seg om negative og pessimistiske tanker om fremtiden.

En annen type behandling, som våre dyktige behandlere har erfaring med, er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Psykoterapiformen innebærer man utforsker traumeminner, negative tanker, følelser og kropssfornærmelser som dukker opp gjennom øyebevegelser. Denne formen for psykoterapi hjelper til med å redusere symptomene eller ubehaget som dukker opp etter en traumatisk opplevelse.

Den siste behandlingsformen er NET, også kjent som Narrativ Eksponeringsterapi. Den innebærer at pasienten og behandleren konstruerer en kronologisk narrativ hendelse, som en livslinje. Denne livslinjen inkluderer både gode og vonde hendelser. Hensikten med å utføre disse behandlingsformene er å restituere menneskets kapasitet til selvutvikling og selvrealisering, slik at en kan være i stand til å gjenopprette eller skape nye, betydningsfulle relasjoner og øke livskvaliteten.

Har du behov for en samtalepartner? Våre dyktige behandlere ved Nydalen Medisinske Senter har flere års erfaring og spesialisering innen dette området, og ønsker å hjelpe deg.

Kontakt oss på e-post post@nmsoslo.no eller ring oss på 23 00 79 09.


Tilbake